تلفن : 03132501407

فکس : 03132501506

موبایل : 09131359034

آدرس کانل تلگرام : maniagasht@

ایمیل : mania.gasht@yahoo.com

آدرس : اصفهان - خیابان سروش - جنب مسجدالغفور

کد پستی : 8199737313

سایت رسمی : www.mania724.com